V centru trasa – artwalk 2021

GÆG (Thomas Huber und Wolfgang Aichner) hat in Zusammenarbeit mit der tschechischen Autorin Katerina Tucková einen zweiten Beitrag zum diesjährigen Kunstfestival Im Zentrum/V Centru  konzipiert.

Mit Hilfe eines Geo-Daten-Trackings werden fiktive Ortsnamen in die Routen zweier Wanderungen eingeschrieben und auf dieser Karte digital sichtbar gemacht. Die Öffentlichkeit kann am 2. und 3. Juli die Entstehung der “erwanderten“ neuen geografischen Ortsbezeichnungen in Echtzeit hier verfolgen.

GÆG (umělci Thomas Huber a Wolfgang Aichner) ve spolupráci s českou spisovatelkou Kateřinou Tučkovou navrhli druhý příspěvek pro letošní umělecký festival Im Zentrum / V Centru.

S pomocí geografického datového sledování budou v rámci jejich umělecké akce do tras dvou putování zapsány fiktivní názvy míst, které budou digitálně viditelné na této mapě. Vznik „vyvandrovaných“ geografických názvů míst může veřejnost sledovat v reálném čase ve dnech 2. a 3. července.

3.7.2021

URGROSSMUTTER’S GESCHENKE

Praděd (Altvater) ist ein mythischer Berggeist, der rechtschaffene Herrscher und Wächter des Jeseníky-Gebirges. Der höchste Berg dieses schönen Gebirgszuges ist nach ihm benannt. Aber wo ist Prababa geblieben? Warum erzählen wir nicht auch Geschichten über sie, warum gibt es keine einzige Spur von ihr in der Landschaft? Oder sollten wir? Das Jeseníky-Gebirge ist berühmt für seine Heilquellen, aus dem Boden fließt Wasser in außerordentlicher Fülle – ein Element, auf das kein Lebewesen verzichten kann. Ohne Wasser gäbe es kein Leben. Und ist die lebensspendende Flüssigkeit nicht das Geschenk des liebenden Prababa? Ein weises und gütiges Wesen, das sich im Schatten ihres energisch regierenden Mannes selbstlos um das Wohl der Bewohner dieser Berge kümmert? Lassen Sie uns gemeinsam den Weg gehen, auf dem wir Quellen, Brunnen und Tümpel finden werden, die das gute Herz der Mutter dieser Region widerspiegeln.  

PRABÁBINY DARY

Praděd je mytický horský duch, spravedlivý vládce a strážce Jeseníků. To po něm je pojmenována nejvyšší hora tohoto překrásného pohoří. Ale kam se poděla Prabába? Proč si nevyprávíme příběhy i o ní, proč nám po ní v krajině nezbyla jediná stopa? Anebo že by přece? Jeseníky jsou proslulé svými léčivými prameny, v mimořádném bohatství tu ze země prýští voda – element, bez kterého se neobejde žádné živé stvoření. Bez vody by nebylo života. A není třeba právě životadárná tekutina darem láskyplné Prabáby? Moudré a laskavé bytosti, která ve stínu svého rázně vládnoucího muže nezištně pečuje o dobro obyvatel těchto hor? Pojďme se společně projít stezkou, na níž nalezneme prameny, studánky a tůně, v nichž se zrcadlí dobré srdce matky tohoto kraje.     

2.7.2021HEIDELUNG’S KAMPF

Obwohl es nicht bekannt ist, hat nicht nur Jeseníky seinen Wächter und Herrscher. Der König der Rychlebyer Berge war einst Heidelung (tschechisch für Heide), dessen Name jedoch mit der Nachkriegsvertreibung der deutschen Bevölkerung in Vergessenheit geriet, ebenso wie die Geschichten, für die er bekannt war. Aber einer von ihnen hat überlebt. Sie erzählt, wie es vor Hunderten von Jahren zum Streit zwischen den Bergnachbarn kam: Heidelung verliebte sich in die Hohe Heide, doch das geschah gegen den Willen ihres Onkels Praděd /Altvater. Der Streit gipfelte in einem Zweikampf, bei dem sich Praděd/ Altvater und Heidelung mit Steinen bewarfen. Einige sind heute noch in der Landschaft zu sehen, wie die Teufels- oder Peterssteine, andere haben so große Risse in den Boden geschlagen, dass sie tiefe Höhlen hinterlassen haben. Der Weg, der das Riesengebirge mit dem Rychleby-Gebirge verbindet, führt an ihnen vorbei. Passen Sie also auf Ihren Kopf auf, falls doch einmal ein verirrter Stein darüber sausen sollte! 

VŘESNÍKŮV BOJ

Byť to není příliš známá skutečnost, nejen Jeseníky mají svého strážce a vládce. Králem Rychlebských hor býval kdysi Heidelung (česky Vřesník), jehož jméno však s poválečným odsunem německého obyvatelstva upadlo v zapomnění, stejně jako příběhy, kterými proslul. Jeden se ale přece zachoval. Vypráví o tom, jak se před stovkami let dostali horští sousedé do sporu: Heidelung se zamiloval do Hohen Heide (Vysoké hole), což se však příčilo jejímu strýci Pradědovi. Spor vyvrcholil soubojem, při kterém na sebe Praděd s Heidelungem vrhali kameny. Některé jsou v krajině vidět dodnes, jako Čertovy anebo Petrovy, jiné udělaly tak velké trhliny do země, že po nich zbyly hluboké jeskyně. A právě kolem nich vede i tato stezka spojující Jeseníky s Rychlebskými horami. Tak pozor na hlavu, co kdyby nad ní ještě nějaký zbloudilý kámen prosvištěl!  

Zdroj: Glonek, Jiří – Rychlebské hory, říše horského ducha Heidelunga. Jeseníky, 6/2020

gaeg.net